PRAKTIJK SIGRID KARSSENS - HEALING ARTS THERAPEUT/DOCENT - ENERGETISCH THERAPEUT
Agenda


Hieronder volgt de komende tijd een nieuwe reeks workshops vanuit de energie van de Nieuwe Aarde. De workshops zijn apart van elkaar te volgen.

De Kracht van Verzoening 
De komende tijd ontvouwt zich een serie workshops met als rode draad VERZOENING. Naarmate de workshops elkaar opvolgen wordt het meer en meer een pré, dat je jezelf kunt dragen en niet meer energetisch uitreikt. Je voelt je evenwaardig aan de ander.
 
Op onze weg naar heelheid komen we tijdens het uitwerken van levensthema’s, door fasen van inzicht, van doorvoelen en van heling. Vanuit liefde zijn we in staat om de dader te erkennen in zijn eigen pijn. We vergeven hem/haar die ons het ergste heeft aangedaan. We erkennen de dader in onszelf. Voor mensen die innerlijk bewustzijnswerk doen, is dit een doorleefde laag. In het proces van vergeving is het niet nodig dat de ander bewustzijn heeft op jouw stap naar heelheid. Vergeving is een individueel proces.
Op dit moment opent zich “de Lemurische Onsterfelijkheidsmatrix” in ieder van ons. Een tastbare “Nieuwe Aarde” frequentie: Als eerste openbaart deze ego-overstijgende matrix zich in je innerlijke werelden. Daarna in je omgeving, in je werk, enz. Het oude patroon van dualiteit en afgescheidenheid verliest aan ruimte en er ontstaat een helingsmogelijkheid die verder reikt dan vergeving. Je verlangt ernaar om werkelijk tot verzoening te komen met hen die je ooit afgewezen hebt, uit je leven/bron hebt geplaatst. Wederzijdse erkenning en vergeving. Een verzoening vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid tot op bron-zielsniveau.

Bij werkelijke verzoening vindt een krachtig alchemistisch proces plaats, waarin tot op DNA niveau de blauwdruk van de fantoommatrix zich wijzigt. Je stapt in je werkelijke bron. Verzoening heelt de dualiteit en erkent de schoonheid van ons polaire bestaan. Het gevoel van overleving en afscheiding verliest zijn lading en je ervaart extatische vreugde. Eigenliefde en vertrouwen in je eigen scheppend vermogen. De alchemie die tijdens verzoening plaats vindt, is een portal naar de Nieuwe Aarde. Het leven wordt heilig, je lichaam een tempel, en je omgeving een heilige manifestatie van eenheid, liefde en vrijheid. Heilige alchemie, omdat al jouw polaire delen met de bron worden verbonden en vanuit onvoorwaardelijke liefde de Nieuwe Aarde geboren wordt.


                                      ---------------------------------

De kracht van Verzoening: Verzoening tussen onze binnen en buitenwereld
Workshop 1: Herstel van het droomlichaam
19 en 20 april
Workshop 2: Herstel van de droomtijd
24 en 25 mei
Workshop 3: Verzoening tussen binnen en buitenwereld. Creatie van de nieuwe aarde. 
28 en 29 juni

Voor deze workshop is het belangrijk dat je droomlichaam / droomtijd uit het onbewuste herrezen en in je dagelijkse bestaan verweven is. Als er geen wenkbrauwen omhoog gaan bij deze laatste zin, ben je klaar voor Verzoening tussen binnen- en buitenwereld. Je kunt je nog aanmelden (2 plekken, mannen zijn heel welkom) voor deze laatste workshop in juni.

Workshop 1 Herstel van het droomlichaam
Je wordt ’s morgens wakker en je kunt je je dromen niet meer herinneren. Je hebt het gevoel dat je belangrijke informatie en speciale ervaringen niet opgeslagen hebt. Herken je dit?
Veel mensen ervaren dit als een gemis en dat is het ook. Liefst een derde van ons leven brengen we slapend door en dat is geen verloren tijd!

In de droomtijd reis je met je droomlichaam in je binnenwerelden. Jouw universum waarvan je zelf al eonenlang de schepper bent, en je tot in alle uithoeken je Goddelijke Zijn kunt ervaren. De Australische aboriginals zijn zich zeer bewust van deze kosmische ordening, waarin vanuit de binnenwereld de buitenwereld zich manifesteert. Hun scheppingsverhaal speelt zich af in de droomtijd. In je droomtijd kun je plekken van je essentie betreden, die nog niet in je menszijn geïntegreerd en gemanifesteerd zijn in je dagelijkse leven.

Reeds vele levens maak ik deel uit van de Kabbalistische mystieke stroming waar ik in dit leven de vruchten van mag plukken - “Merkabarijders” genaamd: Tijd- en dimensionale reizigers die opgehaalde kennis / lichthologrammen in het lichaam verankeren en toepassen in het dagelijkse leven. Een Kabbalistische stelling die de waarde van de droomtijd benadrukt is: “ Via dromen spreekt God met jou.” Waarom zouden we de dialoog met onze innerlijke schepper nog langer willen missen?
Jouw dromen zijn belangrijk omdat het je meesterschap over je binnenwerelden geeft. Dromen tonen je je verborgen agenda en je ervaart jezelf zonder maskers. Problemen die zich in de droomtijd aandienen en opgelost worden (hetzij in de droom, hetzij wakker), manifesteren zich niet door naar onze dagelijkse werkelijkheid. Meesterschap over de droomtijd, is een sleutel naar een moeiteloos en vreugdevol gemanifesteerd leven.
In deze workshop vindt hereniging met het droomlichaam plaats. Daarmee herstellen we onze kwaliteit om dromen te onthouden, en indien gewenst: het ervaren van lucide dromen en uittredingen.


Workshop 2: Herstel van de droomtijd
In deze workshop wordt het droomlichaam/reislichaam volledig in jouw bronessentie opgenomen, waardoor je veilig reist tijdens de droomtijd. Met dit herstelde reislichaam heb je de mogelijkheid om te reizen buiten de kunstmatige collectieve droommatrix. Je kunt de weidsheid van je eigen droomcreatie weer ervaren. Je ervaart dat je de schepper bent van je eigen binnenwerelden.
In deze workshop werk je aan je droomthema's. Tussen jou en ontmoetingen in de droomtijd, die een  onuitwisbare indruk hebben nagelaten, vindt hereniging/verzoening plaats. 

Workshop 3: Verzoening tussen binnen en buitenwereld. Creatie van de nieuwe aarde.

Op het moment dat wij de volledige verantwoordelijkheid nemen voor onze binnenwereld, verzoenen wij ons met de status van 'goddelijke schepper' van onze binnen-en buitenwereld. Deze pioniers workshop overstijgt ieder bestaand patroon, iedere grens en ieders Grootsheid. Jij als mens betreedt de Nieuwe Aarde als nieuw geborene!

Locatie: Havendijk 29, 5165 VH Waspik
Tijd: 10.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur, uitloop tot 16.30 uur
Bijdrage: € 185,00 per workshop
Er is koffie, thee en soep. We maken ieder iets voor een gezamenlijke lunch.
Een hottub is aanwezig ter ondersteuning van de processen
aanmelden via www.praktijksigridkarssens.nl Klik hier


11 juni Workshop Multidimensionaal/Buitenaards bewustzijn

Op 11 juni geef ik een bijscholing over de buitenaardse velden in Vught.
Regelmatig geef ik sessies aan mensen, die buitenaardse energieën ervaren en daarvoor nog angst hebben. Of zij worden geconfronteerd met intense heimwee en verlangen.
Vaak zijn deze mensen doorverwezen door andere therpeuten.

Vanuit de Healing Arts ben ik gevraagd om een workshopdag te geven over buitenaards bewustzijn en hoe ermee om te gaan. Deze dag is zowel voor therapeuten die geconfronteerd worden met buitenaardse energieën in hun sessies, als voor mensen die zichzelf willen bijscholen in dit veld.

De laatste jaren is er in de omgang met buitenaardse entiteiten heel veel veranderd. De kijk op verlichte en onverlichte buitenaardsen, het wegsturen van een buitenaardse entiteit die je lastig valt, de relatie tussen jou en hen.
Vanuit een dieper inzicht en doorvoelen leer je krachtig je standpunt in te nemen, en vanuit gelijkwaardigheid met hen samen te werken. Wegsturen hoeft niet meer als je beseft, dat jij dezelfde bent ,als de buitenaardse die je ontmoet. Alleen leef je daar in een andere tijdlijn of dimensie, heb je een ander jasje aan en andere ervaringen. Je kunt jezelf niet wegsturen. In deze workshop leer je om te gaan met  buitenaardse / buiten jezelf geplaatste energieën. Uitgaande van je eigen bewustzijnsontwikkeling bouwen we een evenwaardige relatie op en misschien ben je zelfs klaar om jouw buitenaardse Zelf op een zuivere wijze te belichamen.

Je krijg handvatten om je thuis te gaan voelen in je lichaam en op aarde en je eigen multidimensionaliteit te leven. Heimwee lost op.

Informatie en aanmelden kan via de link.
http://www.healingarts.nl/bijscholing-sigrid-karssens


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint