PRAKTIJK SIGRID KARSSENS - HEALING ARTS THERAPEUT/DOCENT - ENERGETISCH THERAPEUT
Agenda

Hieronder de volgende agendapunten  in co-creatie gegeven door Sigrid Karssens en Inge Moll.  Lees meer over  Inge Moll op:  


Workshopcyclus ‘de verborgen kennis van Alcyone’

Wil jij jezelf als volledig mens voltooien? Wil jij verantwoordelijkheid gaan dragen voor jezelf, in alles wat jij geschapen hebt en ervaren hebt? Wil jij je voorbereiden op de nieuwe fase van jezelf als toekomstige mens, waarin je jezelf en je ervaringswereld opnieuw kunt scheppen? Wil je eonenoude verborgen kennis openen in jezelf?  Kom dan meedoen aan de volgende workshops! (drieluik)
 
Alcyone is Centrale Zon van de Pleiaden, de zwarte zon, het hart van ons sterrenstelsel. De bron waaruit ons zonnestelsel en wij geboren zijn. De aarde draait in 26.000 jaar om Alcyone heen.
We komen uit de galactische nacht, die 11.000 jaar heeft geduurd. In 2012 zijn we in de fotonengordel, (een rechte baan van fotonen, afkomstig uit de kern van Alcyone, die een hele hoge trilling heeft), terecht gekomen.
Naast dat Alcyone de hoogfrequente fotonen uitzendt, fungeert deze ook als een magneet, een zwart gat. Wij als mensen op aarde, doen ervaringen op in het duale universum. Deze ervaringen worden terug gezonden, terug gezogen, naar Alcyone, die deze ervaringen verwerkt in de kennisbibliotheek. Daarmee is de bibliotheek van Alcyone een levende bibliotheek, waaruit wij als mensen putten.
 
In de galactische nacht is er veel onzuiverheid geweest, met als grondslag macht. Hier hebben wij allemaal aan meegedaan, zowel als dader als slachtoffer. Kennis is misbruikt, onder andere de kennis over liefde. Ons is in de afgelopen duizenden jaren geleerd dat wij liefde dienden te geven, onze chakra’s naar buiten moesten richten.
Dit past niet meer in de huidige tijd. Hierin wordt iets totaal anders van ons gevraagd: namelijk de chakra’s naar binnen keren. Dit heeft grote gevolgen voor ons als mens en de mensheid. Alcyone fungeert hier als een portal, die ons naar de volgende dimensie brengt, waarin we als mens onszelf opnieuw kunnen scheppen, met ongekende mogelijkheden.
 
Hierover gaat onze workshopcyclus, bestaande uit:
-        De Verborgen Kennis
-        De Merkaba
-        De Sleutel van het Paradijs
 
Deze workshops zijn alleen achter elkaar te volgen en zijn ook geschikt voor diegenen die al in eerdere workshops met het naar binnen keren van de chakra’s gewerkt hebben.
Na overleg met de organisatoren wordt besloten of je deel kunt nemen aan de 2e en 3e cyclus als je niet hebt deelgenomen aan De Verborgen Kennis.
  
 
De Verborgen Kennis
7-8 september 2017
Door Sigrid Karssens en Inge Moll
 
De verborgen kennis gaat over Alcyone, de zwarte zon die zijn stralen naar binnen keert, een Zwart gat, het zwaarste punt in het lichaam, waar je komt als je alle chakra’s omkeert.
 
We werken in deze workshop aan het omkeren van je chakra’s, het werkelijk doorvoelen van al je ervaringen waardoor je dieper kunt indalen in je lichaam, de diepste materie. Een volledige erkenning van je mens-zijn. Een mens-zijn dat gelijk is aan al-dat-is, ook (gevallen) engelen, (onverlichte) buitenaardsen en Verrezen Meesters Dit is nodig om als ‘heel mens’, met een volledig geactiveerd 12 strengen DNA, door de portal naar de volgende dimensie te kunnen gaan. Deze portal is voelbaar in de onderste chakra’s.
Deze chakra’s worden het zwaarste punt, met een zuigende werking zoals Alcyone de kennis over opgedane ervaringen naar zich toe zuigt. IN het nulpunt dat we zo bereiken, komen dimensies, toekomst en verleden, de hele schepping samen. Jij bent de schepping!
 
 
Datum: 7 en 8 september 2017
Tijd: 10.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur, uitloop tot 16.30 uur
Locatie: Havendijk 29, 5165 VH  Waspik
Prijs: 190,00
We maken ieder iets voor een gezamenlijke lunch. Er is koffie, thee met iets lekkers en soep.
Aanmelden klik hier

 
De Merkaba
5-6 oktober 2017
Door Sigrid Karssens en Inge Moll
 
In de vorige workshop hebben we alle chakra’s omgedraaid en hebben we Alcyone in ons lichaam verankerd. In deze workshop concentreren we ons op het 1 en 7 chakra. Als we ons 1 en 7 chakra omkeren en tot één chakra transformeren ontstaat de Merkaba. Ons reislichaam; de sleutel om door onze innerlijke poort te zakken.
 
In deze workshop ervaren we wat er nodig is om het 1 en 7 chakra om te keren en zodanig in elkaar te laten zakken dat de Merkaba ontstaat. Tot op werkelijk fysiek niveau zullen we de wervelende kracht van zowel het universum als van de aarde toelaten. Tot op fysiek niveau ervaren we de wervelende kracht van de Merkaba en zijn we de fysieke verbinding tussen hemel en aarde. We oefenen met het hanteren van deze oerlevenskrachtstroom in ons lichaam, die alles wat nog niet in zuiverheid is aanraakt, DNA activeert en ons klaar maakt voor de volgende stap.
 
Datum: 5 en 6 oktober 2017
Tijd: 10.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur, uitloop tot 16.30 uur
Locatie: Havendijk 29, 5165 VH  Waspik
Prijs: 190,00
We maken ieder iets voor een gezamenlijke lunch. Er is koffie, thee met iets lekkers en soep.
Aanmelden:
Klik hier
 
 
 
De sleutel van het paradijs
2-3 november 2017
Door Sigrid Karssens en Inge Moll
 
Vanuit de voltooiing, het naar binnen keren van de chakra’s en het realiseren van de Merkaba tot op het fysieke niveau, wordt toegewerkt naar een nieuwe fase. Een volgend moment in de evolutie breekt aan. Aan de andere kant van de innerlijke poort. In dit potentieveld waarin we zelf de Goddelijke Creatoren zijn, creëren we een nieuwe tijdlijn op Aarde. Een schepping vanuit onvoorwaardelijke liefde. Een schepping vanuit heelheid. Het Menselijke Meesterras leeft haar Aardse Paradijs.
 
Datum: 2 en 3 november 2017
Tijd: 10.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur, uitloop tot 16.30 uur
Locatie: Havendijk 29, 5165 VH  Waspik
Prijs: 190,00
We maken ieder iets voor een gezamenlijke lunch. Er is koffie, thee met iets lekkers en soep.
Aanmelden via:
Aanmelden:klik hier 


Workshopcyclus ‘De Verborgen Agenda’ 
2 los van elkaar te volgen workshops
De Verborgen Agenda 
23 en 24 november 2017
Black Spider
14 en 15 december:
 
Vanuit traumatische ervaringen in vele levens zijn delen van onze essentie afgesplitst geraakt. Wij wensen het diep gekwetste, het pijnlijke, niet meer te voelen en weigeren om ons er nog mee te identificeren. Hier ontstaat onze verborgen agenda.
Het ongeziene, afgesplitste deel gaat een eigen leven leiden. In de hel: de plek waar onze diepste emoties, angsten en trauma’s zich verzameld hebben en tot manifestatie zijn gekomen.
Deze onderwereld zit in iedere mens. Vormgegeven in de innerlijke werelden, gestuurd door het onderbewuste, voelbaar in emoties, bezocht in de droomtijd en zichtbaar in gedrag. Hoe meer wij ons best doen een godvruchtig / spiritueel zuiver leven te leiden, hoe meer de niet geziene en erkende delen in onze innerlijke onderwereld in opstand komen en er voor zorgen dat onze zielsverlangens niet tot realisatie komen. Ze manifesteren zich via nachtmerries, ongegronde angsten, vermoeidheid, via burn-outs en depressies, stemmingswisselingen en relationele problemen in werk en gezin. Op wereldniveau zien we ze terug in oorlogen, genocide, misdaad, armoede, onderdrukking, enz. .
 
Om deze verborgen agenda zichtbaar te maken en te helen organiseren we 2 los van elkaar te volgen workshops:
 
De verborgen agenda – opstellingen van het verlangen
23 en 24 november 2017
Je hebt een diep verlangen. Iets dat je nog niet gerealiseerd hebt. Waarom is het nog niet gerealiseerd?
 
Bij jouw pogingen tot manifestatie van je verlangen zit nog een addertje onder het gras. Jouw verborgen agenda. Vaak is deze bepaald door invloeden uit je verleden of uit je omgeving, waardoor je geworden bent wie je nu bent: een aangepaste versie van wie je oorspronkelijk was. Deze onbewuste drijfveer is voor jou nog verborgen, maar je handelen in het hier en nu, wordt er wel door bepaald. Je onbewuste drijfveer is niet op jouw oorspronkelijke zuiverheid gebaseerd; waar dit tijdsgewricht wel om vraagt.
 
In deze workshop wordt zichtbaar waar jouw verborgen agenda zit en zet je stappen naar het vrij maken daarvan, naar meer helderheid in jezelf zodat je meer in uitlijning met jouw oorspronkelijke zuiverheid en zielsverlangen gaat leven.
 
Centraal in deze manier van opstellen staat, dat jij, als opsteller volledig autonoom bent. Jijzelf bent degene die de oplossing van jouw probleem in zich draagt en de sleutel daartoe mag omdraaien.
 
Elk onderwerp kan in je verlangen aan de orde komen: je gezondheid (fysiek, psychisch), relaties (partner, kinderen, werk) en zingeving.
 
Ben je er aan toe om je verborgen agenda te openen?
Confronterende, verhelderende en helende workshop!

Datum: 23 en 24 november 2017
Tijd: 10.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur, uitloop tot 16.30 uur
Locatie: Amaliastein 71, 4133 HB Vianen
Prijs: 190,00
We maken ieder iets voor een gezamenlijke lunch. Er is koffie, thee met iets lekkers en soep.
Aanmelden: klik hier
 
 
De verborgen agenda - Black Spider
14-15 december 2017
Een van onze de vrouwelijke onderwereldfiguren is de Black Spider. Deze is aanwezig in man en vrouw, wij hebben vele levens aan haar gewerkt in mannelijke en vrouwelijke gedaante. Zij komt tot leven op momenten van gemis, honger naar liefde, verlatenheid, enz. . 
De spiderenergie legt verbindingen via koorden. Op het moment dat je gemis ervaart dat raakt aan het gemis of de angst van jouw diepst gekwetste vrouwelijke essentie, wordt jouw Black Spider actief. Jouw innerlijke Black Spider weeft dan een koord naar jou als mens die de verlangens vertegenwoordigt en jij op jouw beurt weeft een web om de mens die de verlangens vervult.
Zo’n web is vrij moeilijk traceerbaar, omdat het alles omhullende warmte en veiligheid biedt aan het ontvangende slachtoffer. De ontvanger wordt bedekt door de mantel der liefde. Zo wordt het web in eerste instantie ervaren door beiden.
Een web kan alleen gesponnen worden als de ander (op onbewuste lagen) toestemming gegeven heeft vanuit een gevoel van gemis of angst. De spider – die staat voor de diepst gekwetste vrouw in ons - vult haar gemis door het energetisch lichaam, van de ander in te kapselen. Zij biedt veiligheid, geborgenheid. Tegelijkertijd neemt zij de werkelijke ruimte van de ander in. Verdringt de ander van zijn plek. De verbinding met de oerlevenskracht stroom onderbrekend en zich voedend. De spin vult het gemis van de ander op, vult aan en vult in hoe de ander zich dient te gedragen naar haar toe en de buitenwereld. Haar manipulerende krachten zijn ongekend groot.
Black Spider energie is als hologram voelbaar op vele niveaus. Van moeder naar kind, in de basis van de huwelijksovereenkomst, op regeringsniveau, buitenaardse inmenging via interne regeringen en de elite, en op vele andere levels.
 
In deze workshop kijken we naar jouw diepst gekwetste vrouwelijke deel. Wat is het gemis, waar zit de pijn. Om wie heb jij een web geweven, aan wie geef jij liefde vanuit een gemis in ruil voor levensenergie….
Door het gemis en de leegte in onszelf ter erkennen, toe te laten en te doorvoelen, komt er ruimte in onze eigen lichaamscellen. Ruimte in plaats van leegte. Ruimte om onze eigen levensstroom weer toe te laten, waardoor we ook de ander weer ruimte geven om diens eigen levensstroom te volgen.
 
Ben jij bereid om tot in de diepste kwetsingen van je innerlijke vrouw te voelen? Om op dit diepe niveau te werken aan de oplossingen rond de man-vrouwproblematiek? Om voorwaardelijke liefde om te zetten in onvoorwaardelijk liefde?
Volg dan deze workshop.
 
Datum: 14 en 15 december 2017
Tijd: 10.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur, uitloop tot 16.30 uur
Locatie: Amaliastein 71, 4133 HB Vianen
Prijs: 190,00
We maken ieder iets voor een gezamenlijke lunch. Er is koffie, thee met iets lekkers en soep.
Aanmelden: klik hier

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint