PRAKTIJK SIGRID KARSSENS - HEALING ARTS THERAPEUT/DOCENT - ENERGETISCH THERAPEUT

Praktijk

Mijn praktijk bevindt zich in een vrijstaand dijkhuis in Waspik (Noord Brabant) met grote tuin, die tijdens workshops ook gebruikt wordt. In de tuin bevindt zich een grote hottub waar rebirthing in plaats kan vinden. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in de tuin en in de directe omgeving.

In december vinden de cursussen en individuele sessies plaats in Best en Vianen in verband met een flinke verbouwing. Vanaf half januari worden de workshops weer op Havendijk 29 in Waspik gegeven.

Openingstijden

Mijn praktijk houd ik op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag morgen. Sessies kunnen om 9.00 of 11.00 uur aanvangen. Regelmatig vinden cursussen plaats op  donderdag en vrijdag. 


MIJN WERKWIJZE
Lichamelijke, emotionele en mentale klachten zijn redenen om naar mij te komen. Ook consulteren mensen mij die vastlopen op hun spirituele pad. Vanuit veiligheid en een groot liefdesveld wordt gewerkt aan de oorzaak van klachten en niet aan symptoombestrijding, al kunnen lichamelijke ongemakken ineens met de noorderzon verdwenen zijn.
 
De onderliggende reden om  een sessie te volgen is vaak samen te vatten in de volgende vraag: WIE BEN IK?

Het ultieme doel van alle sessies en workshops is om volledig  MENS te ZIJN. Je bent geaard en voelt je vanuit eigenliefde veilig in jezelf.

De oorzaak van een klacht ligt bijna altijd op een dieper bewustzijns niveau. Samen met mij kun je hier inzicht in krijgen door naar de oorsprong te gaan van de onevenwichtigheden en blokkades die ervaren worden. Deze pijnen kunnen in dit leven zijn ontstaan maar ook in de levens daarvoor. Het kunnen aardse of kosmische pijnen zijn. Zij worden op de plaats van oorsprong geheeld, waarbij liefde het grote uitgangspunt is. Dit geeft een veel diepere doorwerking, dan werken aan symptoom bestrijding.

Gedurende een sessie zet je je eigen innerlijke waarheid, wijsheid en liefde in om tot een heling te komen. Iedere stap die je zet wordt door jezelf geleid en uitgevoerd.
Tijdens onze sessie lift je mee op mijn bewustzijns- en liefdesvelden, al hecht ik grote waarde aan je eigen verantwoordelijkheid in je proces en je eigen keuzevrijheid/zelfbeschikkingsrecht.

Een sessie geeft je je verloren gegane Ik-kracht weer terug. Je innerlijke gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen wordt teruggevonden en je hoeft niet meer te leven om oude trauma's te vermijden. Je kunt leven naar je ware mogelijkheden en capaciteiten. Ook je bewustzijnsvelden worden behoorlijk opgerekt, waardoor je intuïtie en andere gaves, zoals innerlijk zien, helder horen, helder voelen en helder weten meer tot bloei kunnen komen. Je gevoel van liefde maakt een ontwikkeling door, zowel je Eigen-liefde als je liefde voor alles en iedereen. Je komt in verbinding met je diepst gelegen essentie. Jouw unieke Zijn! INDIVIDUELE SESSIES EN WORKSHOPS

Naast individuele sessies (klik hier) geef ik ook workshops voor groepen. Voor agenda. Klik hier

(Hoewel ik cliënten behandel die angst ervaren of multidimensionale ervaringen hebben, worden mensen tijdens psychoses en/of met angststoornissen direct door mij doorverwezen naar de reguliere geneeskunde.)


Vanaf 1 januari wijzigt de samenwerking tussen Sigrid Karssens en Inge Moll.
Sinds vier jaar werken wij (Inge Moll en Sigrid Karssens) vanuit co-creatie samen. Vier jaar lang pionieren in het openen van bewustzijnslagen en in het neerzetten daarvan in workshops en cursussen. De bewustzijnsvelden die wij ontvangen zijn zo veelomvattend dat ieder van ons het uiterste van zo’n veld ontvangt. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat het werken met uitersten in eerste instantie vaak voelt als een verwijdering. Iedere keer is er ook weer die verbazing en vreug...de als blijkt dat we in essentie met dezelfde laag bezig zijn. In het verankeren ervan, groeien we weer naar elkaar toe en samen doorgronden en verankeren we het gehele veld. Ieder vanuit haar eigen invalshoek en kwaliteit. In het gezamenlijk openen van een volgende bewustzijnslaag, steunen wij elkaar en zijn we elkaars vangnet. We leren van elkaars sterke kanten en compenseren elkaars zwakke punten.

Tijdens de laatste workshopcyclus voelden we, dat in ons een voltooiing had plaats gevonden. In plaats van de helft draagt nu ieder voor zich het gehele veld, wat we de afgelopen vier jaar neergezet hebben. Heelheid, geaard in onze diepste wezenskern. We staan nu aan het begin van een nieuwe schepping. Opnieuw bevinden wij ons in uitersten van hetzelfde. Deze keer is het zo groots, dat ieder voor zich zuiver dient te voelen wat de bedoeling is. Wat zijn unieke bijdrage is aan Het Grote Plan.

We gaan de ruimte nemen om te spelen in dit potentieveld. Deze keer is er meer tijd nodig en een tijdelijke directe ontkoppeling. Zoals altijd, zullen we ook nu weer naar elkaar toe groeien. De komende tijd gaan we apart workshops aanbieden vanuit onze eigen kracht en invalshoek. De beide wegen die we gaan bewandelen, komen op een moment weer bij elkaar.

Vanuit liefde geven we elkaar de ruimte die nu nodig is en vanuit liefde zullen we ook weer samen komen.

With love, Sigrid en Inge

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint