PRAKTIJK SIGRID KARSSENS - HEALING ARTS THERAPEUT/DOCENT - ENERGETISCH THERAPEUT

04-06-2017
(Elk woord in deze tekst telt. De trilling kan veel in werking zetten)

Wat op dit moment speelt:

De notities hieronder laten vele feiten en details weg. Voor de duidelijkheid wordt een overkoepelend bewustzijn beschreven, dat inzage geeft over onze lichamelijke klachten, wisselende stemmingen en de onsterfelijkheidscodes.
In den beginne schept de Goddelijke Creator een universum. In dit geval het zonnestelsel Alcyone, waarin de dualiteit ervaren kan worden. De schepper krijgt de behoefte om zijn eigen creatie te ervaren. Hij deelt zich op in vele aspecten, die in de verschillende tijdlijnen en dimensies - tot in de verste uithoeken van dit universum, hun ervaringen hebben. Als Hoger Zelf vergaart hij de ontstane kennis over zijn universum en houdt de regie.
                                                                          ~
 Er wordt uit het DNA-potentieel - aanwezig in de geëvolueerde rassen - een meesterras ontwikkelt. De 12 strengen-DNA opbouw is gecodeerd. DNA dat zich steeds verder ontsluit tijdens de bewustzijnsevolutie. Na ontsluiting herkent dit ras - op zielsniveau gekoppelde - wezens uit het universum in zijn lichaam, en kan vanuit gelijkwaardigheid tot eenwording overgaan.
Bijzonder is, dat het lichaam tot in de diepste materie - de driedimensionale werkelijkheid – afdaalt, leeft en in deze verdichting zijn duale ervaringen heeft. Dit is nieuw. Dit is geen enkele andere creatie gelukt. Zelfs de Goddelijke Creator niet.

Zij noemen dit meesterras de Mens.

De Creator maakt de afspraak met speciaal geselecteerde zielen - vaak hebben zij in co-creatie de menselijke blauwdruk mee ontworpen - dat zij zonder inmenging het menszijn ten diepste mogen ervaren en zich op eigen tempo mogen ontwikkelen tot Meesterras.
                                                                        ~
In deze tijd heeft de Mens zichzelf volledig doorgrond. Alle duale lessen zijn geleerd. Zij heeft haar 12 strengen-DNA potentieel geactiveerd.
Zijn we er nu?

 De Mens mag zichzelf nog als Meesterras erkennen. Door voor het menszijn te kiezen hier op aarde. Door volledig plaats te nemen in het lichaam. De Mens kan alles in zichzelf vinden en hoeft niet meer uit te reiken naar, of weg te lopen voor andere mensen, andere werelden, andere Zelven zoals (gevallen) engelen, (onverlichte) buitenaardsen en Verrezen Meesters. Wij mogen hen ontvangen als gelijke delen.

In dit meesterschap wordt aarding gevraagd tot in het nulpunt van iedere cel, het dode punt. Vanuit overgave dieper in de materie zakken kan niet. Het dode punt zit geprogrammeerd in iedere cel, maar is tevens voelbaar als een innerlijke portal in de basis of onderbuik.

Momenteel is in de totale schepping het menselijke lichaam het zwaarste punt geworden, met een aanzuigende werking, de universele wetten van zwaartekracht volgend. Deze aantrekkingskracht is zo sterk dat de gehele goddelijke schepping - al onze Zelven tot onze Goddelijke Creator aan toe - zich nestelt in ons lichaam. Dimensies, toekomst en verleden vouwen samen in dit nulpunt. Het menselijke meesterras absorbeert in zijn lichaam, dank zij het sublieme DNA pakket, de gehele schepping. Daarna zakt onze essentie, beetje bij beetje, door het diepste punt heen. De innerlijke lichamelijke portal.
                                                                          ~
Vanuit voltooiing wordt toegewerkt naar een nieuwe fase. Een volgend moment in de evolutie breekt aan. Aan de andere kant van de innerlijke poort. In dit potentieveld waarin we zelf de Goddelijke Creatoren zijn, creëren we een nieuwe tijdlijn op Aarde. Een schepping vanuit onvoorwaardelijke liefde. Een schepping vanuit heelheid. Het Menselijke Meesterras leeft haar Aardse Paradijs.

Vanuit Maya’s negende Golf,
Love, Sigrid Karssens


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint