PRAKTIJK SIGRID KARSSENS - HEALING ARTS THERAPEUT/DOCENT - ENERGETISCH THERAPEUT
 
RECONNECTIEVE BEHANDELINGEN/ ENERGETISCHE HEALINGEN
 
Tijdens dit energetisch werk stem ik mij af op een  intelligente bron, zeer hoog in trilling, puur in liefde, aangesloten op Al Dat Is, met alle wetenschap en kennis in zich die nodig is om de betreffende persoon te behandelen. Op basis van samenwerking komen engelen, Verrezen Meesters (bijv. Maria, Maria Magdalena, Jezus enz.) en andere lichtwezens hun specialisaties op het gebied van heling aanbieden. Ik werk met mijn handen, ogen en mijn hele lichaam als kanaal voor deze energieën en raak de liggende persoon niet aan. Dat wil niet zeggen dat er soms duidelijk aanrakingen ervaren worden. Heling vindt plaats op lichamelijk (bijv. pijnklachten), emotioneel ( bijv. angsten)en psychisch (bijv. burn out, depressie) vlak. Deze helingen brengen vooruitgang op zoveel terreinen, dat ik ze niet uitgebreid ga noemen. Het feit dat u zich op deze site bevindt, zegt eigenlijk al genoeg over uw klacht en de mogelijkheid tot een vorm van heling vanuit deze liefdesvelden.
Wil je meer weten over Reconnectieve energie en hoe  andere therapeuten  en ik hierbij geholpen worden door lichtwezens, dan kun je op de site 
www.dewegvanhetlicht.nl onder de rubriek : Channelings Mr. Kuthumi hoofdstuk "Behandelingen met Reconnectieve energie" veel informatie hier over lezen.
 
Intussen is mij een nieuwe helingsbron gegeven, 'The Inner Christ Healingenergie' ook wel de 'Yodenergie'genoemd. Deze energie werkt zo mogelijk nog dieper op onze Innerlijke kind stukken en op zulke diep weggestopte velden, dat je kunt spreken van dode delen in onszelf. Deze Christus energie die vanuit de onvoorwaardelijke liefde werkt, maakt  dode velden weer levend, brengt ze weer in beweging en/of in het bewustzijn, zoals  Jezus mensen uit de dood deed verrijzen. Deze energie werkt door mij heen tijdens energetische behandelingen en via mijn klanken.
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint