PRAKTIJK SIGRID KARSSENS - HEALING ARTS THERAPEUT/DOCENT - ENERGETISCH THERAPEUT
Buitenaardse energieën
 
Hieronder volgen nog enkele extra Healing Arts specialisaties waar ik veel ervaring in heb opgedaan. Deze specialisaties hebben heel vaak betrekking op contacten met buitenaardsen. 
Dat dit een specialisatie is geworden, komt door mijn eigen veelvuldige ervaringen met buitenaardsen en hun manieren van werken. Ik werk middels  universele liefde en heelheid samen met hen vanuit gelijkheid en broederschap.

Specialisatie gebieden zijn:
 
  
  • ONZE STERRENAFKOMST

  • Hybride Kinderen

  • MULTIDIMENSIONAAL MENS ZIJN
 
  • AARDSE EN 6 - DIMENSIONALE  CONTRACTEN
 
  • KOORDEN
 
  • IMPLANTATEN*
 
  • ENTITEITEN
 
  • ABDUCTIE * =(energetische) ontvoeringen door buitenaardsen
 

* Implantaten. Gedurende een sessie wordt duidelijk, waarom je toestemming gegeven hebt voor implantaten. Implantaten sluiten aan op een gemis in jou en een entiteit helpt jou dit gemis op te vullen met een implantaat. Dit gaat met toestemming van jou op vaak onbewust niveau. Tijdens de sessie werken we vanuit die onbewuste laag. Halen het contract naar de oppervlakte en je kunt zelf beslissen of je het implantaat nog nodig hebt en het daarop  zelfverwijderen. Deze werkwijze zorgt voor een bewustzijn, waardoor het implantaat niet meer opnieuw geplaatst wordt. Het contract is verbroken.

Mij wordt regelmatig gevraagd om implantaten te verwijderen door mensen die er stellig van overtuigd zijn dat zij geen enkele inspraak in het gebeuren hebben en de voorkeur geven een ander het werk te laten doen. Hieronder geef ik middels een eenvoudig voorbeeld aan, waarom deze werkwijze door mij niet toegepast wordt, al zou ik er rijk van kunnen worden.

In dit leven hebben veel mensen een contract met de bank. Neem bijvoorbeeld je Hypotheek. Wil je van je hypotheek af, dan kan de buurman het papier verfrommelen en in de prullenbak gooien. Dit lijkt een oplossing, maar is van korte duur. De bank gaat niet akkoord (en buitenaardsen ook niet als het gaat om contracten over implantaten). Je zult zelf contact mogen opnemen met de bank en in gesprek gaan met de tegenpartij. De rol van 'buurman' is voor mij een rol die geen voldoening geeft en niet gebaseerd is op zuiverheid, keuzevrijheid en werkelijke bewustzijnsgroei.

Er zijn vele therapeuten die jouw implantaten voor jou willen verwijderen. Wil je dit, dan lijkt het mij verstandig om verder te kijken op internet.

* Abductie wil ik graag toelichten met  voorbeelden van sessies waar ik samen met de cliënt op abductie uit kwam. Dit, omdat er zo weinig bekendheid over is en abductie graag wordt afgedaan als onzin, omdat het zich in andere dimensies afspeelt. Vaak begint abductie al op zeer jonge leeftijd en de buitenaardsen blijven met regelmaat terugkomen. Door vanuit veiligheid en grote liefdesvelden bewustzijn hier op te krijgen is het  mogelijk deze terugkerende handelingen een halt toe te roepen als je daarvoor kiest.  Abductie heeft vaak diepgaande problemen in het dagelijks leven tot gevolg. Op het eerste gezicht zijn deze problemen niet te verklaren  omdat er vaak geen bewustzijn zit op abductie. Onderstaande verslagen zijn door de personen in kwestie zelf na de sessie  opgeschreven en zij hebben hun toestemming verleend het hier te  publiceren. Bij deze personen gaat het om contracten op ziels niveau, dus abducties waar ooit afspraken over gemaakt zijn, waar toestemming op zielsniveau voor gegeven is. Door deze sessies krijgen ze bewustzijn op deze afspraken en de reden(en) van het contract wordt(en) duidelijk. Het maakt weinig uit of het recente ervaringen zijn of dat de abductie lang geleden plaats gevonden heeft.
 
Voorbeeld 
In een sessie heb ik als meisje van 2 ervaren hoe ik meegenomen ben naar een ruimteschip, in een hele klinische ruimte waar Greys eitjes hebben weggehaald. De greys handelden in opdracht van de Annunaki. Wat me het meest heeft geraakt is de kilheid waarmee dit gebeurde. Ik heb het toegestaan omdat ik in een contract de afspraak had dat ik als ik zou incarneren deze eitjes zou afstaan. Het contract kwam uit een vorig, buitenaards, leven waarin ik zelf de rol van genetisch manipulator was. Ik werkte toen mee aan experimenten met het “maken” van kinderen uit genetisch materiaal. In de ruil zat ook dat ik me in dit leven erkend voelde en dat ik een ‘speciaal’ mens was, met bijzonder genetisch materiaal. Deze erkenning kreeg ik als mensenkind niet van mijn ouders.
Ik heb het wel ervaren als erg over mijn grenzen heengaan, Ik was niet veilig in mijn eigen mensenlijf. Ik ben door de kilheid met mijn gevoel uit mijn lichaam gegaan. Mijn ziel vond mijn lichaam geen veilige plek meer. Het gevolg hiervan in mijn leven was dat ik geen grens kon stellen naar anderen toe omdat ik mijn lichaam en dus mijn grens niet voelde. Dit resulteerde o.a. in weinig zelfvertrouwen, onzekerheid omdat ik geen bodem, mijn wortels niet voelde. Ik had dan ook diverse vriendjes en had makkelijk sexuele contacten met diegenen die mij aandacht gaven. Gewaardeerd worden was mijn zwakke plek en dan gaf ik mezelf weg.
 
Rond mijn 20e heb ik minimaal 2 x gedroomd (dacht ik) dat ik beviel van een kind. Ik verbaasde me dat deze droom zo levensecht was. Later bleek in een sessie dat dit geen dromen waren, maar dat ik ’s nachts geteleporteerd werd. In het schip werd een van mijn eigen eitjes bevrucht met Annunaki zaad en teruggeplaatst. Omdat ik in een andere dimensie zat viel tijd weg en beviel ik van een buitenaardse baby met menselijk ‘gevoel’. 1 van mijn dochters ‘werkt’ ook op Niburu om daar de wezens bewust te laten worden van hun hartsbewustzijn. Zij doet daar wat ik hier oa op aarde doe. Ik werk nu als therapeute met healing arts lichtremedies om volwassenen zich bewust te laten zijn van hun gevoel, hun lichaam en hun emoties. Daarnaast ben ik kindercoach. Ik help kinderen om zich veilig te voelen op aarde, in hun eigen lijf. In sessies werk ik dus ook vaak met hun ouders omdat zij nog weinig kennis hebben van het bewustzijnsveld van hun kind en ik leer ze om hun kind beter aan te kunnen voelen zodat zij hun kinderen een veilige omgeving kunnen bieden.
 
Helen Kuipers
Coach voor volwassenen en kinderen
Tel: 06-53788704
 
www.helenlifecoach.nl
 
 
Voorbeeld
Ik ben bij Sigrid gekomen in verband met mijn burn out klachten. Ik werk nu als IC verpleegkundige en heb mijn functie als meewerkend teamcoördinator neergelegd.
Ik heb al een aantal eerdere sessies meegemaakt.
 
We beginnen de therapie door kort te evalueren hoe het met mij gaat.
De therapie begin ik liggend voor een energetische healing. Tijdens de eerste minuten bespreken wij nog wat dingen door. Ik vraag Sigrid of wij een verklaring kunnen vinden waarom ik ’s avonds als kind zijnde altijd het licht aan moest hebben en waarom ik altijd maar naar de deur lag te kijken. Tevens heb ik de rest van mijn leven altijd angst gehad om ’s avonds te gaan slapen als ik alleen was (dus geen echtgenoot en kinderen thuis). Ik doe mijn slaapkamerdeur altijd nog op slot of ik zet er een zware bloempot voor. Nu ik het opschrijf lijkt het inderdaad gek, terwijl ik het zelf niet echt zo heb ervaren. Mijn angst was voor mij meer een gegeven. Sigrid zegt mij dat wij hier in de staande sessie naar zullen kijken.
 
Na een tijdje spreekt Sigrid mij aan en vraagt mij of ik mijzelf nog meer toestemming wil geven om op celniveau mij open te stellen. Hierin blijkt een of meerdere trauma’s te liggen die mij blokkeren in mijn zijn, mijn zelfbeeld, mijn ik-ervaring.
Merkwaardig genoeg kan ik mij goed concentreren en lukt het mij om mijzelf volledig open te stellen. Voor het eerst voel ik de trilling daadwerkelijk in mijn lijf en op celniveau. Ik voel mijn ruggengraat in de tafel drukken en een hoofdpijn trekt door mijn oren mijn hoofd in.
 
Vrij snel gaan we over in de staande sessie.
 
Sigrid vraagt mij om in mijn gedachten en in mijn emotie terug te gaan naar mijn kindstijd, waarna  ik mijzelf zie liggen in mijn slaapkamer. Ik ben een kind van ongeveer 5 jaar oud. Ik lig alleen in mijn donkere kamer en kijk naar de spleet onder de deur, waaronder lichtstralen vandaan komen (te fel licht, dit komt niet van de ganglamp). Ik voel mij eenzaam, verlaten, angstig terwijl ik ook sterk het gevoel heb dat er een wezen achter de deur staat. Door de vragen van Sigrid kom ik verder in mijn gevoel en ervaringen. Ik voel dat dit wezen (groot, sterk en mannelijk) mij oppakt en mij in zijn armen meeneemt. Het voelt niet slecht, niet goed, alleen maar machteloos. Ik wordt naar een helder verlichte ruimte gebracht die kil aanvoelt en op een soort brancard gelegd. Hier zijn volgens mijn gevoel meerdere van dit soort mannelijke, grijs stalen wezens/ buitenaardsen aanwezig. Ik word bestudeerd, zie een gedaante zich over mijn gezicht buigen, maar volgens mij raken ze mij niet aan. Ik kan niet bewegen, maar ben ook niet vastgebonden. Ik voel mij daar eenzaam, bang, omdat ik niet kan bewegen, niets kan zeggen en alleen moet ondergaan. Ik voel dat ze op zoek zijn naar mijn ik-zijn, mijn emotionele puurheid.
Hierna bevind ik mij als adolescent in mijn flat in Terneuzen. Hier woonde ik alleen en ik deed altijd de slaapkamerdeur op slot en barricadeerde de deur naar mijn balkon. Ook hier voel ik dat de buitenaardsen bij mij in de slaapkamer zijn. Hier komen ze mij niet halen en hier zijn ze ook direct met meerderen in mijn slaapkamer. Hier ben ik geen studieobject meer, maar zij halen eicellen bij mij weg. Ik voel geen angst, ik voel geen verdriet, maar wel een grote leegte.
Sigrid vraagt of ik mijn kinderen wil zien en na een twijfeling zeg ik ja. Ik zie mijn eigen twee aardse kinderen eerst, waarachter ik andere hybride wezens (half aards, half buitenaards) voel. Ik kan ze niet omschrijven, maar ze voelen groen/grijs aan. Ik voel liefde voor hen en Sigrid zegt mij ook om ze mijn liefde te geven.
Het voelt niet verkeerd, maar ik kan de reden van hun bestaan niet plaatsen.
 
Om naar de oorsprong te gaan, wanneer ik voor het eerst contact heb gekregen met dit grijze wezen, moet ik weer teruggaan in mijn gevoel tijdens deze sessie. Mijn gevoel wordt op dat moment sterk vertroebeld, maar ik voel wel een liefdes band met hem.
Later zie ik mijn hogere zelf, een lichtwezen die een contract afsluit met de buitenaardse(degene die mij steeds uit bed heeft getild als 5 jarige). Het woord “battle” komt bij mij naar boven. Ik voel mij als lichtwezen machtig en durf mij in mijn aardse bestaan te laten beproeven door de buitenaardsen. Ik doe dit wel ter bescherming van mijn aardse kinderen en gedeeltelijk voor mijn echtgenoot (zijn rol hierin is voor mij nog niet duidelijk, want ik voel dat ik hem niet volledig kan beschermen). Dus dit is een wezenlijk onderdeel van mijn contract.
Ik moet dit contract nu verbreken. Ik heb nu al mijn krachten hier op aarde nodig. Maar eerst heb ik aan de buitenaardsen mijn gevoelens laten zien, van angst, onmacht, eenzaamheid. En dat dit gevoelens zijn die ik nu in mijn aardse bestaan ook nog steeds dagelijks ervaar. Ik heb onder begeleiding van Sigrid een kosmisch bevel gegeven dat dit contract met de buitenaardsen per direct verbroken moet worden. Ik geef dit bevel terwijl ik hand in hand sta met mijn 5 jarige-ik en ik als adolescent. Ik neem mijn 5 jarige-ik in mijn armen, in mijn kinderkamer en kan dit kind mijn veiligheid geven en omarm de jongere adolescente Paula en kan mijn liefde overdragen en rust brengen.
Ik sluit deze sessie af met een ontmoeting met mijn hogere zelf/ mijn lichtwezen en een puur meisje die samen aan de bron staan bij een waterval. Dit meisje in een wit jurkje heb ik al ontmoet in eerdere sessies. Het volwassen lichtwezen is in een blauwwit gewaad gekleed en straalt liefde en licht uit. Ze horen bij elkaar en bij mij. Een stralende afsluiting van deze sessie.
 
Het valt mij pas later op dat ik niet boos of angstig ben om wat mij is overkomen. De omvang van deze sessie (de abductie) lijkt nog niet tot mij door te dringen.
 
Maar wat heb ik veel ervaren en wat ben ik trots dat ik in mijn gevoel en emotie kon komen.
De rest gaat ook zijn plaats krijgen.
 
Paula
 

 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint