top of page

Praktijk

Mijn praktijk bevindt zich in een vrijstaand dijkhuis in Waspik (Noord Brabant) met een grote privacy biedende tuin, die tijdens workshops gebruikt wordt. In de tuin bevindt zich een 8 persoons hottub, die gebruikt wordt bij rebirthingsessies en tijdens de workshops. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in de tuin en in de directe omgeving.

Openingstijden

maandag 9.00 tot 13.00

dinsdag 9.00 tot 13.00

woensdag 9.00 tot 13.00

donderdag 9.00 tot 13.00 of workshop van 10.00 tot 16.00/22.00

vrijdag 9.00 tot 13.00 of workshop van 10.00 tot 16.00/22.00

zaterdag workshop van 10.00 tot 16.00/22.00

zondag gesloten

Werkwijze

Lichamelijke, emotionele en mentale klachten zijn redenen om naar mij te komen. Ook consulteren mensen mij, die vastlopen op hun spirituele pad of in hun relatie. Vanuit veiligheid en een groot liefdesveld wordt gewerkt aan de oorzaak van de blokkades en niet aan symptoombestrijding, al kunnen lichamelijke ongemakken ineens met de noorderzon verdwenen zijn.

Het ultieme doel van alle sessies en workshops is om volledig MENS te ZIJN. Je bent geaard en voelt je vanuit eigenliefde veilig in jezelf.

De oorzaak van een klacht ligt bijna altijd op een dieper bewustzijns niveau. Samen met mij kun je hier inzicht in krijgen door naar de oorsprong te gaan van de onevenwichtigheden en blokkades die ervaren worden. Deze pijnen kunnen in dit leven zijn ontstaan, maar ook in andere levens. Het kunnen aardse of kosmische pijnen zijn. Zij worden op de plaats van oorsprong geheeld, waarbij liefde het grote uitgangspunt is. Dit geeft een veel diepere doorwerking, dan werken aan symptoom bestrijding.

Gedurende een sessie zet je je eigen innerlijke waarheid, wijsheid en liefde in, om tot een heling te komen. Iedere stap die je zet wordt door jezelf geleid en uitgevoerd.

Tijdens onze sessie lift je mee op mijn bewustzijns- en liefdesvelden, al hecht ik grote waarde aan je eigen verantwoordelijkheid in je proces en je eigen keuzevrijheid / zelfbeschikkingsrecht.

Een sessie geeft je je verloren gegane Ik-kracht weer terug - je innerlijke gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Je hoeft niet meer te leven om oude trauma's te vermijden. Je leeft naar je ware mogelijkheden en capaciteiten. Je bewustzijn wordt opgerekt, en verankerd in je cellen, waardoor intuïtie en andere heldere gaves, zich geaard tonen vanuit zuiverheid en waarheid. Liefde wordt je grondtoon, zowel voor jezelf als voor de ander. Je komt in verbinding met je diepst gelegen essentie. Jouw unieke Zijn!

(Hoewel ik cliënten behandel die angst ervaren of multidimensionale ervaringen hebben, raad ik mensen tijdens psychoses en/of paniekaanvallen aan, om eerst het reguliere circuit in te stappen, voor de juiste crisisopvang. Directe crisisopvang is vanwege de zorg voor mijn gehandicapte zoon niet mogelijk.

bottom of page