top of page

Tarieven, huisregels, algemene voorwaarden

Bij aanmelding voor workshops of cursussen gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden, betaling en de AVG.

Tarieven:

Bij bank overschrijving graag het bedrag voor de workshop of sessie op de volgende rekening storten:

 • IBAN: NL16RABO0129729604 tnv SE de Wolff – Karssens
 • Gaarne betaling binnen 2 weken onder vermelding van het factuurnummer en workshop
 • BIC: RABONL2U
 • BTW vrij (KOR: Kleine ondernemers regeling)
 • KvK: 59721138

tarief incl. btw voor individuele sessie/coaching per 01-10-2022:

€ 90,00 per uur, oplopend naar

€ 130,00 per anderhalf uur (de gemiddelde duur van een individuele sessie), oplopend naar

€ 170,00 per twee uur 

€ 185,00 per 2 en een half uur (de gemiddelde duur van een Yoni release en Temple Art sessie)

€ 200,00 voor drie uur 

€ 10,00 per sessie als een extra persoon meedoet tijdens een individuele sessie vanwege het extra materiaal gebruik.
 

Het boek 'Hemels aarden' , 'Celestial Grounding' en 'Godenmens' zijn via de site te verkrijgen voor:

€24,95 + verzendkosten 

Voorwaarden

Praktijk Sigrid Karssens is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens de individuele sessies, de lezingen, cursussen en workshops. Tevens is het zich bevinden in de tuin, in de hottub en het gebruik van de trampoline voor eigen risico.

- De inschrijving is definitief op het moment dat u zich ingeschreven hebt via het contactformulier.

- Afmelden kan kosteloos tot één week voor de afgesproken cursus of workshop.

- Meldt u zich in de laatste week af, dan wordt het bedrag voor de helft terug gestort, of er wordt een rekening gestuurd. Dit in verband met reeds gemaakte afspraken en onkosten. Meldt u zich een dag voor de cursus af of de dag zelf af, dan is terugstorting van de helft niet meer mogelijk.
 

Door deel te nemen aan de cursus gaat de deelnemer akkoord met de volgende verklaring:

 • Ik verklaar dat ik door mijn lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid mijzelf in staat acht aan de cursus deel te nemen, en dat ik voldoende in staat ben de effecten die de cursus op mij kan hebben zelf te dragen.
 • Ik verklaar dat ik geen last heb van acute psychiatrische en/of traumatische problematiek. Bij twijfel neem ik contact op met de trainers.
 • Indien ik medicatie gebruik neem ik hierover contact op met de trainers.
 • Ik verklaar dat ik mijzelf en andere aanwezigen tijdens de cursus niet in gevaar zal brengen. Dit betekent ook dat als ik gezondheidsklachten heb met een mogelijk besmettingsrisico ik niet aan de cursus zal deelnemen.
 • Ik verklaar mijn eigen grenzen te bewaken en die van de ander te respecteren en hier naar te handelen.
 • Ik verklaar vertrouwelijk om te gaan met alles wat er tijdens de cursus gebeurt, en niets hiervan te delen met derden.
 • De organisator is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.
 • Tijdens de cursus is het gebruik van drugs, psychoactieve stoffen en alcohol verboden. Deelnemers onder invloed van deze middelen worden niet toegelaten tot de cursus.
 • Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn deelname aan deze cursus en de effecten op me en ontsla de organisatoren van alle wettelijke verantwoordelijkheid in deze.

Algemeen

Bij iedere workshop zijn koffie/thee en versnaperingen inbegrepen.

Tijdens de lunch wordt gezorgd voor soep.

Indien u geen trappen kunt lopen, graag van te voren aangeven.

Wegens hygiënische redenen is het prettig om bij aankomst uw schoenen kunt wisselen voor pantoffels, sloffen, ed. Evt. zijn er enkele maten sloffen aanwezig.

Ik heb de intentie om op alle niveaus reflecterend te werk te gaan. Advies, suggesties en reflecties zijn van harte welkom!

Ik werk vanuit balans, ook op medisch gebied! Ik ben geen plaatsvervanger voor artsen. Vanuit balans werken reguliere en alternatieve geneeskunde samen. Mochten er diepgaande medische klachten zijn, dan wordt er streng aangeraden een (huis)arts te bezoeken.

Ik sta altijd open voor ideeën met betrekking tot samenwerking, indien het binnen de visie/intentie past. Bij ideeën/suggesties kun je altijd mailen via het contactformulier.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Ik ben zeer begaan met jouw privacy en het beschermen van de informatie die jij mij geeft. Niet alleen nu de privacywet van kracht gaat, maar altijd al. Door deze wetgeving verandert mijn manier waarop ik omga met jouw privacygegevens niet ten opzichte van de afgelopen jaren. Hieronder geef ik duidelijk weer, hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga.

Via het contact formulier op de website www.praktijksigridkarssens.nl ontvang ik de volgende gegevens van jou. Naam en email adres. De volgende actie is een mail, of formulier tijdens de intake, met de vraag of je je naam, adres, leeftijd en mailadres wilt geven. Deze gegevens neem ik over in een word-bestand, dat voor onbepaalde tijd opgeslagen wordt in een Stand Alone extern geheugen.

Jouw adresgegevens gebruik ik om je bestelling te verzenden, en/of voor het uitschrijven van een factuur. Je adresgegevens worden weergegeven in een beknopt cliëntenverslag, dat ik uitschrijf naar aanleiding van gegeven individuele sessies. Dit zijn verslagen die ik nodig heb om de persoonlijke ontwikkelingslijn te kunnen vastleggen. Deze verslagen worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in een Stand Alone extern geheugen en worden niet gedeeld met derden.

Als je deel neemt aan een van de cursussen of workshops dan worden naam, plaats en emailadres weergegeven op een deelnemerslijst die rondgestuurd wordt aan cursisten van diezelfde workshop. Hierdoor kun je onderlinge regelingen treffen omtrent vervoer, overnachting, of evaluatie naderhand. Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je dit weergeven in het contactformulier op de site.

Worden cursussen gegeven in samenwerking met een mededocent/organisator, dan worden de gegevens van het contactformulier bij aanmelding ook gedeeld met deze andere docent. Je email adres gebruik ik voor het versturen van de factuur, voor persoonlijk overleg en voor het sturen van enkele nieuwsbrieven per jaar.

Ontvang je liever geen nieuwsbrief, dan kun je dat aangeven via het contactformulier.

Persoonlijke adresgegevens op facturen kunnen worden ingezien als de belastingdienst besluit een inspectie te houden, en door mijn boekhouder. (Cijfermeester R.N. de Vos. cijfermeester.nl). Hij deelt deze gegevens niet met derden.

Als je het bovenstaande goed doorgelezen hebt, hoef je niets te doen. Door mijn website te blijven bezoeken, je op te geven voor cursussen, workshops of individuele sessies, ga je akkoord gaat met het privacybeleid van Praktijk Sigrid Karssens.

bottom of page