top of page

Hybride kinderen

Hybride kinderen

Hybride kinderen zijn kinderen die ontstaan zijn uit genetisch materiaal van mensen, gecombineerd met buitenaardse genen. De kinderen zijn zo hoog in trilling dat ze niet op aarde, maar in andere dimensionale werelden/ ruimteschepen, parallelle aardes leven. De genen die gemengd worden zijn op elkaar afgestemd. Wij als mens zijn niet alleen geïncarneerd op aarde, maar zijn tegelijkertijd ook gemanifesteerd op andere plekken/andere dimensies om onze levenservaring op te doen. Jij als parallel zelf kunt nogmaals op aarde rondlopen of bijv. als buitenaardse in een ruimteschip leven. Jullie hebben een ander jasje aan, maar de zielsverwantschap is hetzelfde. De kinderen worden gecreëerd vanuit afspraken met jouw zielsverwanten. De ouders zijn parallelle zelven van elkaar. Ontmoetingen met deze andere zelven laat een liefde vrijkomen die intens en onvoorwaardelijk is. Veel mannen en vrouwen hebben ingestemd om deel te nemen aan een van de hybrideprogramma's vanuit deze liefdesband. Twee keer per jaar wordt er een workshop gegeven speciaal gewijd aan het herstellen van het contact met jouw hybride kinderen.

De twee sporen van de hybridisatie.

De informatie die ik nu schrijf over onze hybride kinderen is beknopt. Over elke zin zijn artikelen te schrijven, of reeds geschreven. Het is niet mijn doel de diepte in te gaan -maar om een overkoepelende lijn aan te tippen in het hybride-programma.

Zolang de mensheid bestaat, zijn er nakomelingen geboren die zichtbaar buitenaardse kenmerken hadden. In meerdere culturen is dit een heel normaal verschijnsel geweest. Denk aan het Oude Egypte, De Soumerische -, Inca- en Mayabeschaving. Dit waren culturen met een hoog bewustzijn, een hoge trillingsfrequentie. Hybriden zijn van alle tijden.

In de eeuwen daarna zijn de aardse culturen niet is staat geweest de hoge vibraties vast te houden en heeft hybridisatie vooral plaats gevonden buiten onze waarneming. In andere dimensies en tijdlijnen.

In het programma waar ik op vele manieren in deelneem -als Annunaki geneticus, mannelijke Yah Yel wetenschapper, lerares van hybride kinderen, eiceldonator, als menselijke moeder van hybride kinderen- zijn er twee sporen die gevolgd worden.

Het ene spoor

Het ene spoor vindt plaats op aarde. Reeds generaties wordt de vrouwelijke kant van mijn familie voorbereid, door het verhogen van haar trilling en het vergroten van bewustzijn. Dit, door middel van het manipuleren van de genen en het herstellen van gemuteerd DNA, via eicellen en foetussen in de menselijke lijn. Nieuwetijds kinderen zijn niet alleen van deze tijd. Reeds mijn overgrootmoeder en mijn grootmoeder hebben gemanipuleerde genen (toegevoegd buitenaardse DNA) om de zwangerschap van mijn moeder te kunnen volbrengen. Mijn moeder was een gevoelig, muzikaal kind met allergieën. Zij droomde vaak over bevallingen en ontmoetingen met baby’tjes die, hoewel zij hen niet verzorgd had, wel herkende als haar kinderen. Zij heeft angst voor het pad dat ik nu loop, vanuit haar onbewuste ervaringen die ze gehad heeft met buitenaardse visitaties. Zij is tachtig jaar.

Mijn overgrootmoeder en grootmoeder stonden voornamelijk onder de hoede van Grey’s en Zeta. Mijn moeder en ik staan onder controle bij de nazaten van deze vruchtbare samenwerking. Het hybride ‘Yah-Yel’ ras: ontstaan uit Grey’s en menselijk DNA. Vanuit ons gezichtspunt levend in de toekomst.

Iedere generatie is door hun opgewaardeerde DNA in staat om kinderen te baren die flink hoger zijn in hun lichtstructuren. Ook minstens twee van mijn kinderen zijn net na de bevruchting via hun DNA, in hun energetische lichtstructuren opgewaardeerd. Hun DNA bevat in het junk-DNA, haast 40 % buitenaardse genen. Hiermee brengen zij buitengewone bewustzijnsvelden, helingskwaliteiten en universele liefde op aarde. Veel kinderen met aangepast DNA zijn heel gevoelig, hebben allergieën, symptomen uit het autistisch spectrum of krijgen een ander label opgeplakt. In werkelijkheid zijn het kinderen met bijzonder talenten en gaven, die nog niet de kans hebben gekregen om zich ten volle te ontplooien. Zij erkennen zichzelf nog niet in hun kwaliteiten en zien zich als een buitenbeentje. Zij worden nog niet gezien in hun werkelijke aandeel in de evolutie: Een constante infusie van bewustzijn, licht en liefde door hun Zijn.

Het andere spoor

Het andere spoor vindt plaats in andere dimensies, in andere tijdlijnen. Op parallelle aardes en ruimteschepen. Mensen reizen soms fysiek, veel vaker echter in hun energetische lichtlichamen. Als wij gedurende de droomtijd ons fysieke lichaam verlaten, reizen wij naar plekken waar wij ons manifesteren in ons hoger trillend lichtlichaam. Dit lichaam is op deze plekken reëel en tastbaar. Qua vibratie gelijk aan de daar aanwezige (buitenaardse) personen. Ons DNA daar, is identiek aan ons fysieke menselijke lichaam dat ligt te slapen. Wij krijgen behandelingen -de wetten van zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid volgend- waarbij genetisch materiaal genomen wordt. De liefde bedreven wordt. Hybride foetussen teruggeplaatst worden. Controles op zwangerschappen zijn en bevallingen plaatsvinden. Dit alles vindt plaats in ons lichtlichaam dat zijn opgedane ervaringen opslaat in het fysieke lichaam als we wakker worden.

Doordat ons DNA constant in trilling toeneemt , veranderen ook onze ervaringen op deze reizen. Steeds vaker krijgen wij bewustzijn op het hybride programma en onze hybride kinderen, doordat ons bewustzijn meereist via meditatie, heldere dromen of uittredingen.

De kinderen die gecreëerd worden, hebben meer dan 50% buitenaards DNA en zijn nog niet in staat zich op aarde te manifesteren. In het programma waar ik in participeer, worden kinderen geboren met steeds meer menselijk DNA. Zij hebben hun 1e en 2e DNA streng sterk ontwikkeld -de genetische blauwdruk van emoties en manifestatie van het lichaam tot in de diepste materie. Deze kinderen worden klaargemaakt om op aarde te leven. Het doel is hybriden te ontwikkelen, die zich op aarde kunnen voortplanten en de aarde gaan helpen met haar ascensie, door aardes DNA templates te helen met hun eigen volledig geactiveerde DNA materiaal.

In mijn ogen hebben veel mensen de afspraak gemaakt om dit hybridisatieprogramma te concretiseren. Onze nakomelingen worden voorbereid om zwangerschappen van kinderen met zeer hoge frequenties te kunnen volbrengen in hun fysieke lichaam, dank zij hun hoge trilling. Onze evolutie wordt versneld met als doel de aarde, binnen afzienbare tijd, klaar te maken voor ascensie.

Er komt een moment dat onze kinderen of kleinkinderen in staat zijn, om een liefdesrelatie te hebben met deze -niet van de aarde komende- hybride familieleden. Dan zullen de twee sporen samenkomen en zich op aarde vermengen tot een nieuw menselijk ras. De werkelijke hoeders van de aarde.

bottom of page